EMPOWER ZET U IN UW KRACHT!

Werkwijze

Hoe gaan wij te werk?

U bent uniek. Dat vereist een benadering die volledig op u is afgestemd. Wat zijn uw vragen of wensen? Samen bepalen wij de doelen die u wilt bereiken. Vervolgens haal ik het beste uit diverse theorieën, modellen en methoden. Zo ontvangt u een traject op maat dat past bij uw doelstelling en behoeften. Maar bovenal bij u als persoon.

Kennismaking

Elk traject start met een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. Natuurlijk gaat het in de eerste plaats om de beroemde ‘klik’. Die ervaren we door met elkaar in gesprek te gaan. Waar hebt u moeite mee en waar wilt u aan werken? Welke doelen kunnen we aan de hand hiervan stellen? Ervaren we samen voldoende basis om met elkaar dit traject aan te gaan?

Start traject

Het aangaan van een coach-, training- of behandeltraject is niet geheel vrijblijvend. Samen bepalen we de doelen die u wilt behalen. Dit vergt van u een bepaalde inzet. U werkt ten slotte aan uzelf. De afspraken hierover zetten we in ons tweede gesprek op papier. 

Resultaatgericht

We werken volgens het smart-principe; doelgericht en resultaatgebonden. Na kennismaking en / of intake stellen we, in samenspraak met u, een plan op. Hierin staan onze taken en verantwoordelijkheden, maar worden ook die van u beschreven. Duidelijkheid en eerlijkheid zijn belangrijke kernwaarden. Zij vormen het uitgangspunt voor heldere communicatie.Tussentijds staan we stil bij behaalde resultaten en worden de gestelde doelen eventueel aangescherpt, want het resultaat is uiteindelijk wat telt.

Afsluiting

Aan het einde van het traject wordt u niet zomaar ‘losgelaten’. We evalueren het bereikte resultaat en de leerervaringen. Zodat u weet of u er uit hebt gehaald wat u er uit wilde halen. En we bespreken hoe u verder gaat met de handvatten die u van ons hebt gekregen. Daarna kunt u op eigen kracht verder.

overlay