EMPOWER ZET U IN UW KRACHT!

Over ons

Praktijk Empower !

Mijn naam is Gonda Bouw - Platte. Al jaren verzorg ik resultaatgerichte coaching trajecten en trainingen. Zowel individueel als in teamverband, gericht op bewustwording en groei. Ook verleen ik 2e lijn GGZ zorg, curatieve zorg, gericht op het terugdringen van uw klachten.

Sinds 2009 zowel vanuit mijn eigen praktijk Empower als ook op locatie. Daar waar wenselijk werk ik samen met andere specialisten, steeds goed opgeleid en met kennis van zaken.

De naam Empower

Empower komt van empowerment, wat staat voor een proces waardoor mensen meer invloed krijgen. Meer invloed op de beslissingen en acties die zij dagelijks uitvoeren.
In de kern gaat het om het versterken en uitbreiden van uw capaciteiten om meer zeggenschap te krijgen over uw eigen positie en uw leven. Wanneer u in staat bent om heel bewust uw gedrag, reacties en keuzes aan te sturen is dit zeer positief voor uw gezondheid.
Hierbij is het belangrijk om nieuwe technieken en inzichten te verwerven, maar ook om heel bewust te gebruiken dat wat u al bezit aan vaardigheden. Het juist inzetten van uw eigen kracht en mogelijkheden geeft meer regie en vrijheid in uw leven dus ook op uw werk.
Om dit te bereiken is het soms belangrijk om eerst stil te staan bij de huidige situatie en uw belemmeringen op de gebieden die van toepassing zijn.

Vandaar dus de naam Empower, wij zetten u (weer) in uw kracht !

Mijn begeleidingsmethoden hierbij zijn gericht op inzicht en van daaruit op verandering in gedrag, gevoelens en denkpatronen.
De afgelopen 17 jaar heb ik ook ruime kennis en ervaring opgedaan binnen de sociale psychiatrie. Ik heb gewerkt met zowel jongeren als volwassenen. Uiteraard ben ik gediplomeerd en gecertificeerd voor de werkvelden die ik uitoefen in mijn praktijk.
Mijn werkstijl is resultaatgericht, humoristisch, respectvol, confronterend en stimulerend.  

Een transparante en persoonlijke aanpak is van groot belang voor uw behandelresultaat. Dat is dan ook de reden dat u altijd wordt uitgenodigd voor een eerste kostenloze kennismaking.

Hebt u wensen / klachten? Meld u dan vrijblijvend aan.

Tijdens een persoonlijke intakeprocedure vertellen wij graag wat wij voor u kunnen betekenen.

overlay