EMPOWER ZET U IN UW KRACHT!

Maatwerk

Maatwerk

Naast coaching en trainingen bieden wij ook diverse workshops die gericht zijn op communicatie, vergroten van persoonlijke effectiviteit binnen een team of van het team als geheel.

Een workshop of training met een thema is de juiste aanvulling van uw teambuildings- of scholingstraject. Afhankelijk van de vragen en wensen vanuit uw team kiezen we voor coaching, training of een combinatie hiervan. Door inbreng van creatieve middelen en methodes leren uw collega’s de theorie direct in te zetten in de praktijk. Op deze manier krijgen uw teamleden inzicht in zichzelf, het groepsproces en hun rol binnen de groep.

Vanzelfsprekend bespreken we vooraf uitgebreid uw wensen en verwachtingen. Onze trainingen en coaching trajecten zijn altijd maatwerk en worden in overleg met u samengesteld. Er is veel mogelijk.

Neem gerust contact op om eens vrijblijvend te overleggen.

U kunt zich spiegelen in onze training op maat

overlay