EMPOWER ZET U IN UW KRACHT!

GGZ hulp 2e-lijn

GGZ hulp 2e-lijn

U wilt weten waar u aan toe bent. Ook wanneer u wordt doorverwezen door de huisarts. Onze werkwijze is open, persoonlijk en flexibel. Tijdens ons korte kennismakingsgesprek gaan we samen na wat uw klachten zijn en of u bij ons aan het juiste adres bent.

Dan plannen we samen een intake gesprek. Daarin bespreken we uw klachten, achtergrond, eerdere hulpervaringen en ook komen uw vragen of wensen aan de orde. Verwachtingen worden uitgesproken en er wordt een diagnose gesteld. Dit wordt samen met de gestelde doelen verwerkt in een behandelplan. Tijdens de behandeling proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw leerstijl. Zo ontvangt u de behandelmethode die past bij uw doelstelling en behoeften. Tijdens de behandeling zult u merken dat u gaandeweg verandert. Halverwege het traject evalueren wij uw ontwikkeling en houden wij scherp in de gaten wat nodig is om de doelstellingen uit uw behandelplan te verwezenlijken.  

Doelgroepen:

Voor 2e lijns GGZ zorg zijn wij gespecialiseerd in adolescenten en volwassenen. Ook ouderen met klachten rondom depressie, zingeving en levensfase problemen kunnen verwezen worden.

Wij leveren geen zorg aan kinderen en behandelen geen verslavings problematiek. 

overlay