EMPOWER ZET U IN UW KRACHT!

Coaching

Coaching

U weet dat er talent in u schuilt, maar komt dit wel goed tot zijn recht? Empower biedt coachingtrajecten op maat. Hiermee voorkomt u, dat u steeds tegen dezelfde problemen aanloopt. Coaching helpt u bij uw persoonlijke ontwikkeling of wanneer u sterker in het leven wilt staan.

Wij geloven niet in één theorie, maar juist in uw kracht. Ieder mens is uniek. Elk trakect vereist dus een persoonlijke benadering. Daarom baseren wij onze coaching op verschillende theorieën en methodieken en kiezen datgene wat voor u van belang is en past bij uw leerstijl. De belangrijke onderwerpen voegen we samen en deze informatie passen we toe bij uw coachingtraject. Zo kunt u zich ontwikkelen in datgene wat u belangrijk vindt. 

Bij coachingtrajecten komen soms vragen boven over zingeving. Wat maakt uw leven zinvol? Waar hebt u zin in? Wanneer is iets zinloos? 

In het dagelijks leven zijn wij vaak bezig met alles wat moet. Dat kan belemmerend en demotiverend werken. Empower kijkt graag samen met u naar alles wat mag. Wat mag u vandaag, wat staat u uzelf toe?

Empower verzorgt coaching zowel individueel als in groepsverband.

Resultaat met coaching

Na een coachingstraject bij Empower kunt u:

  • Meer plezier en succes uit uw werk halen
  • Richting geven aan uw werk en persoonlijke ontwikkeling
  • Stress en spanningen effectiever benaderen
  • Uw talenten inzetten
  • Belemmerende denk- en gedragspatronen doorbreken
  • Succesvoller samenwerken
  • Vanuit uw positie richting geven aan uw doelen

De resultaten zijn uiteraard afhankelijk van uw coachvraag.

Hoe werkt coaching?

Bij een coaching traject werkt u aan uzelf. U wilt zich immers ontwikkelen, toch? Net als bij sporten stelt u doelen en gaat u de uitdaging met uzelf aan. Door onze benadering haalt u de doelen die u zichzelf stelt. Zo leert u de vragen waar u mee zit op te lossen. Ieder mens is uniek. Daarom stemmen wij onze benadering af op uw vragen en wensen.  Zo krijgt u de coaching die past bij u en bij wat u wilt bereiken. De eerste stap hierin is het maken van duidelijke afspraken. Tijdens het coaching traject zult u merken dat u gaandeweg verandert. Dit vraagt om een flexibele werkwijze.

 

Wandel coaching

Sommige mensen praten makkelijker tijdens een wandeling. Als u wandelt in de natuur, komt u letterlijk en figuurlijk in beweging. Hierdoor komen denken en voelen meer in ‘balans’. Wandelen in de natuur haalt u even weg uit de drukte van het dagelijks leven en vergroot uw bewustzijn. Dit werkt ontspannend, geeft rust, ruimte en nieuwe energie. U zult merken dat u hierdoor makkelijker openstaat voor nieuwe inzichten en ideeën. Spreekt wandel coaching u aan?

Vraag er gerust naar tijdens ons kennismakingsgesprek!

Speed coaching

Wilt u snel een bepaalde keuze maken of vraag helder krijgen, maar u hebt geen behoefte aan coaching of training met meerdere sessies. Dan is speed coaching de oplossing voor u. In één of twee gesprekken van maximaal twee uur krijgt u gegarandeerd een antwoord op uw vraag, waarmee u verder kunt.

Team coaching

Uw organisatie is voortdurend in beweging. Iedere verandering vraagt om een team dat zich ontwikkelt. Dit kan betrekking hebben op (zelf)sturing, communicatie en zowel gezamenlijke als individuele capaciteiten en kwaliteiten.

Om ervoor te zorgen dat uw team up-to-date blijft, kunt een coaching traject aanvragen. Vanuit een resultaatgerichte benadering zoeken we de juiste methode die helpt het doel te bereiken dat aansluit bij uw wensen.

overlay